Umów się z doradcą

Notowania funduszy

Skala ryzyka:
Niskie    1 2 3 4 5 6    Wysokie

Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Waluta Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 2
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyj...
2014-10-28
20.8400
PLN
0.05%
1D 
SEB 2
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwa...
2014-10-28
224.0600
PLN
0.11%
1D 
UNK 2
UniFundusze Fundusz Inwestycyj...
2014-10-28
332.0500
PLN
0.00%
1D 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Waluta Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
128.8500 / 128.81
EUR
0.03%
1D 
SEG 2021
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
133.4300 / 133.49
EUR
0.03%
1D 
SEG 2022
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
133.8900 / 133.92
EUR
0.04%
1D 
SEG 2023
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
132.4800 / 132.59
EUR
0.05%
1D 
SEG 2024
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
134.1700 / 134.30
EUR
0.06%
1D 
SEG 2025
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
137.4600 / 137.56
EUR
0.04%
1D 
SEG 2026
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
140.3500 / 139.60
EUR
0.04%
1D 
SEG 2027
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2014-10-22
142.1700 / 141.17
EUR
-0.60%
1D 
SEG 2028
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... 6 *
2014-10-22
141.8700 / 141.30
EUR
-0.74%
1D 
SEG 2029
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... 6 *
2014-10-22
143.2600 / 143.14
EUR
-0.84%
1D 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 2
Portfel Modelowy Stabilnego Wz... 13
2014-10-28
2476.9243
PLN
0.17%
1D 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
pixel

Aplikacje mobilne

Skandia Online

Barometr funduszy

Informacje dla inwestorów

Notowania funduszy

Fundusze i portfele

Usługi inwestycyjne

Komentarze rynkowe

 
Notowania
funduszy
barometr Skandia Online
pobierz na telefon