Umów się z doradcą

Notowania funduszy

Skala ryzyka:
Niskie    1 2 3 4 5 6    Wysokie

Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Waluta Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 2
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyj...
2015-03-31
21.1800
PLN
0.00%
1D 
SEB 2
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwa...
2015-03-31
226.5400
PLN
0.19%
1D 
UNK 2
UniFundusze Fundusz Inwestycyj...
2015-03-31
336.2100
PLN
0.10%
1D 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Waluta Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
128.8200 / 128.82
EUR
-0.01%
1D 
SEG 2021
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
133.3700 / 133.49
EUR
0.01%
1D 
SEG 2022
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
134.0000 / 133.92
EUR
0.02%
1D 
SEG 2023
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
132.6000 / 132.59
EUR
0.01%
1D 
SEG 2024
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
134.1100 / 134.30
EUR
-0.01%
1D 
SEG 2025
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
137.1000 / 137.56
EUR
-0.01%
1D 
SEG 2026
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
140.1900 / 140.35
EUR
0.14%
1D 
SEG 2027
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... * 6
2015-03-25
142.8000 / 143.06
EUR
-0.05%
1D 
SEG 2028
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... 6 *
2015-03-25
144.5700 / 144.82
EUR
-0.03%
1D 
SEG 2029
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... 6 *
2015-03-25
158.6500 / 155.88
EUR
0.72%
1D 
SEG 2030
Fundusz Skandia Euro Gwarantow... *
2015-03-25
159.1400 / 155.96
EUR
0.73%
1D 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 2
Portfel Modelowy Stabilnego Wz... 13
2015-03-31
2480.9955
PLN
-0.07%
1D 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
pixel

Aplikacje mobilne

Skandia Online

Barometr funduszy

Informacje dla inwestorów

Notowania funduszy

Fundusze i portfele

Usługi inwestycyjne

Komentarze rynkowe

 
Notowania
funduszy
barometr Skandia Online
pobierz na telefon